Phản hồi khách hàng Trung Ruồi

16:09 08/07/2019

I tattooed a belly image and erased the tattoo in Rio. And the tattoo disappeared. Will definitely recommend friends to Rio

Nghệ nhân thực hiện

Hình xăm

Hình ảnh thực tế

  Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5

  • Video hình xăm 6