Phản hồi khách hàng Thanh Xipo

15:44 08/07/2019

Thanks Rio for giving me a tattoo. I have bad old tattoos but thanks to you made it more beautiful

Nghệ nhân thực hiện

Hình xăm

Hình ảnh thực tế

Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5

  • Video hình xăm 6