Phản hồi khách hàng MC Quang Minh

14:45 08/07/2019

Thank you rio artist brothers for fixing my old tattoo and tattoo the whole new tattoo on the whole great

Nghệ nhân thực hiện

Hình xăm

Thank you rio artist brothers for fixing my old tattoo and tattoo the whole new tattoo on the whole great

 

 

 

Hình ảnh thực tế

Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5