gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-149177539-1');

Phản hồi khách hàng Lam Khanh Chi

15:45 08/07/2019

Khanh Chi loves tattooing in Rio. There will be some more tattoos here.

Nghệ nhân thực hiện

Mz Việt Kenzo

Đọc thông tin

Hình xăm

Hình ảnh thực tế

Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5

  • Video hình xăm 6