Phản hồi khách hàng Lam Khanh Chi

15:45 08/07/2019

Khanh Chi loves tattooing in Rio. There will be some more tattoos here.

Nghệ nhân thực hiện

Hình xăm

Hình ảnh thực tế

  Video xăm hình

  • Video hình xăm 1

  • Video hình xăm 2

  • Video hình xăm 3

  • Video hình xăm 4

  • Video hình xăm 5