Album hình xăm Rio Tattoo Studio

Rio Tattoo Studio là địa chỉ XĂM HÌNH – PHUN XĂM THẨM MỸ – XÓA XĂM KHÔNG SẸO – XĂM MÀU DA – XĂM CHÂN TÓC – ĐÀO TẠO HỌC VIÊN đi vào hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2003 đã được đăng ký độc quyền thương hiệu và sự tin tưởng bởi truyền thông đài truyền hình và các người nổi .